Ugnen ska hanteras varsamt vid flytt och montering.
Materialet som används i våra vedugnar kan ta skada vid felaktig skötsel. Därför rekommenderar vi följande:

Viktig information

• Första gången ni ska använda er ugn tänder ni endast en liten brasa med låg värme. Detta gör man för att driva ur byggfukten samt regnvattnet som eventuellt finns i ugnen, (vatten som kan ha tillkommit under leveranstiden). Upprepa detta 3–4 gånger per dag under 3–4 dagar. Elda upp temperaturen till 50 ℃, låt svalna. Elda upp temperaturen till 100 ℃ och låt svalna. Fortsätt höja temperaturen med 50 ℃ för varje eldning tills ni är uppe på 300 ℃. Nu har ni fått ut all byggfukt och ugnen har fått expandera långsamt. Tänk på att luckan alltid ska stå öppen när ni gör detta.

• Har ugnen stått oanvänd en tid bör denna procedur göras dagen innan ni ska köra i gång och använda ugnen på nytt. Ugnen ska alltid förvärmas eftersom ugnen vidgas när temperaturen stiger. Det är viktigt att uppvärmningen inte sker för snabbt. Eldningen bör ske långsamt till en början för att minimera risken för sprickbildning. (Notis – Sprickbildningar kommer att uppstå, men man kan försöka minimera dessa)


• Vi rekommenderar att stenugnar ska placeras under ett tak för att skyddas mot nederbörd. Annars ska den täckas av en presenning när den inte används, måste vara ventilerat. Finns fukt under presenningen och den inte är ventilerad finns stor risk att färg, puts, fog skadas.


• Inför vintervilan ska ugnen köras varm och bli helt torr, därefter täckas innan den kommer i kontakt med regn/fukt. Det är viktigt att det inte finns någon fukt i ugnen om det blir frost. Då finns det risk för frostsprängningar och därmed större sprickbildningar till nästa säsong.


• Ugnen kräver underhåll, sprickor kommer att uppstå! Det är oundvikligt då man har att göra med produkter som värms upp till höga grader samt svalnar i omlopp. Det finns ingen garanti för att sprickor inte händer igen. Även om ugnen är skyddad och utan regn, är klimatet ganska kallt här och det är inte till någon fördel precis. Sprickor bör lagas efter varje säsong för att fukt inte ska komma in i konstruktionen. Detta gör ni enklast och bäst med reparationskitt för stenugnar. Till eventuella sprickor på putsen följer det med en liten burk med färgad pasta för att fylla igen framtida sprickor, till eventuella sprickor runt luckan/mellan tegelstenarna på framsidan kan man fylla igen det med cement. (Kontakta en byggvaruhandlare för hjälp med att hitta lämpligt material för stenugnar).


Något att fundera på om man vill.
En del kunder har tilläggs isolerat sin ved ugn ytterligare, för att spara på värmen samt elda mindre ved. Vi vet ej exakt slutresultat eller hur dem utfört detta, dock.

Kunden har ett eget ansvar att underhålla ugnen utifrån ovan information.
Leverantören tar inget ansvar vid felanvändning av ugn.