Underhåll av natursten

Granitolja - 200 kr 250 ml
Marmorpolish - 200 kr 250 ml
Anti-Fläck Nano - 250 kr 250 ml
Färgförstärkelse /Darkner Super - 350 kr 250 ml

Granitolja

Specialframställd, transparent olja för behandling och underhåll av granit och andra porösa stensorter. 

Oljan tränger ner i ytan och skyddar materialet från uttorkning och fläckar samt framhäver materialets naturliga färg och struktur.


Marmorpolish

Vaxemulsion speciellt framtagen för behandling och vård av marmor och annan hård, icke-porös sten.

För att ge stenen sitt grundskydd ska medföljande Zinolin marmorpolish appliceras.

Stryk på ett tunt lager.
Låt torka i några minuter. Polera upp till glans med en torr trasa.

Detta bör upprepas 1 gång per år.

Då marmor är en porös stensort måste man vara extra försiktig med ämnen som kan färga av sig, 

till exempel syror, stekfett, kaffe, bärsaft med mera.


Akemi - Antifläck Nano

Används för vatten- fett- och oljeavvisande behandling av polerad och rå natur- och konststen  inom- och utomhus.  
(såsom marmor, granit, sandsten, Cotto, keramiska plattor och terazzo)  
Nedsmutsning förhindras eller kan avlägsnas lättare.
Den skyddande effekten uppnås efter några minuter och fullständigt efter 2 - 3 timmar.  

Produkten är en väderbeständig impregnering som inte gulnar med snabb och flera års hållbarhet. Stenen bibehåller sin andningsförmåga. Produkten ger normalt ingen färgförändring, stenens naturliga färg bibehålls. Särskilt okänslig mot smuts genom "nano"-avrinningseffekt.


Akemi - Färgförstärkning / Super Darkener

Användningsområde: Mörk sten, Defekta ytor, Polerade och finslipade ytor
Produktfördelar: Döljer repor och småsprickor, inom och utomhusanvändning, livsmedelsgodkänd

-- Färgförstärkning Super Produktblad --

Färgförstärkning Super, särskilt lämpad för mörk sten.
Färgförstärkning Super används även som impregnering

Färgförstärkning Super Akemi en väderbeständig produkt med långtidsverkan för inom- och utomhusbruk.

Akemi Färgförstärkning Super är särskilt lämplig för färgförstärkning av mörk sten.

Färgförstärkning Super döljer repor och småsprickor och ger därför stenytan ett homogent utseende.

Lämpligast för finslipade eller polerade ytor. Färgförstärkning super har även en utomordentlig impregnerande effekt.

Livsmedelsgodkänt - Färgförstärkning Super är godkänd att användas i miljöer med livsmedelshantering.

Förbrukning: ca. 10 – 20 m2/liter; beroende av ytans absorptionsförmåga.

Stenskivor - Bänkskivor - Natursten - Marmor - Granit - Kalksten - Silestone - Komposit - Fönsterbänk - Fönsterbänkar - Stenprover - Måttagning - Tillverkning - Leverans - Montering - Bänkskiva